27 листопада 2019

Управління соціального захисту населення Ріпкинської районної державної адміністрації

 

Адреса: вул. Святомиколаївська, 114, смт Ріпки, Ріпкинського району, Чернігівської області, 15000

Тел.: (04641) 2-15-80

Електронна адреса: [email protected]

Начальник відділу – Кульгейко Олексій Леонідович

Режим роботи: з 8:00 до 17:00 (обідня перерва: з 13:00 до 14:00)

Вихідні: субота, неділя

 

 

 

Положення про управління соціального захисту населення Ріпкинської Ріпкинської районної державної адміністрації

 

Основні завдання управління:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості населення, у тому числі соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, і тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань;

2) забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, дітей, внутрішньо переміщених осіб, підтримки сім’ї, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних сімей; запобігання насильству в сім’ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання програм і заходів у цій сфері;

3) призначення та виплата соціальної допомоги, адресної грошової допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та пільг з оплати житлово-комунальних послуг і послуг зв’язку;

4) організація надання соціальних послуг (соціального обслуговування населення), проведення соціальної роботи та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги; співпраця з територіальними громадами щодо розвитку соціальних послуг у громаді;

5) розроблення та організація виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, внутрішньо переміщених осіб, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;

6) забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об'єктів соціальної інфраструктури;

7) реалізація державної політики у сфері оздоровлення осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни (в тому числі учасників антитерористичної операції), осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;

8) здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

9) участь у розробленні та виконанні комплексних програм і заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидій торгівлі людьми.

Управління відповідно до визначених завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та здійснює контроль за їх реалізацією;
2) аналізує стан та тенденції соціального розвитку в районі та вживає заходів для усунення недоліків;
3) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально- економічного розвитку району;
4)  вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;
5) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
6)  бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
7)  розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань соціального захисту населення;
8)  бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
9) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи районної державної адміністрації;
10) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;
11) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали, статистичну, оперативну звітність для подання голові районної державної адміністрації, Департаменту соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації;
12) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції;
13) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
14) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
15) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
16) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;
17) постійно інформує населення про стан виконання визначених законом повноважень;
18) виконує повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
19) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
20) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
21) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
22) забезпечує захист персональних даних;
23) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
24) залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і відповідних заходів;
25) здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;
26) забезпечує організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їхніми об’єднаннями, організаціями роботодавців та їхніми об’єднаннями;
27) у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:
забезпечує співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, профспілками та їхніми об'єднаннями, організаціями роботодавців та їхніми об'єднаннями, сприяє розвитку соціального діалогу;
проводить в установленому законодавством порядку повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;
проводить моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;
забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці;
розробляє (бере участь у розробленні) районну програму зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;
бере участь у виконанні заходів, передбачених державними програмами соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку зі Збройних Сил та інших військових формувань і контролює їх реалізацію;
28) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:
організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України;
проводить призначення та виплату:
- державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, а також особам, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності, одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті, а також інших видів державної підтримки відповідно до законодавства України;
- щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також особою, яка досягла 80-річного віку; непрацюючим фізичним особам за надання соціальних послуг; подає пропозиції районній державній адміністрації та районній раді під час формування проекту районного бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;
- одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання „Мати-героїня";
- бере участь у роботі комісій, утворених при районній державній адміністрації та районній раді з питань соціального захисту населення;
- сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомоги, субсидій та надання пільг;
- проводить електронні звірки інформації від організацій-надавачів послуг щодо витрат, пов'язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;
- проводить розрахунки з організаціями-надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню;
- формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку отримувачів державної соціальної допомоги;
- проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку;
- організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом „єдиного вікна" та забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;
- надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг у сільській місцевості, у тому числі шляхом організації роботи „мобільних соціальних офісів";
- здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державної соціальної допомоги та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;
- організовує роботу головних державних соціальних інспекторів і державних соціальних інспекторів;
29) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:
організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;
здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
організовує санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;
подає пропозиції до проектів регіональних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, що мають право на пільги відповідно до законодавства України;
організовує збір і подання документів для виплати:
- одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті;
- одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року;
веде облік внутрішньо переміщених осіб;
проводить перевірки достовірності та повноти інформації про фактичне місце проживання/перебування отримувачів державних соціальних допомог та соціальних виплат;
аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг соціально незахищеним громадянам та подає голові районної державної адміністрації пропозиції з цих питань;
видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до чинного законодавства України;
організовує та проводить виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;
забезпечує виплату соціальних стипендій студентам вищих навчальних закладів державної форми власності;
проводить роботу із забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, осіб з інвалідністю І-ІІ груп з числа учасників антитерористичної операції та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок під час участі в антитерористичній операції;
30)  у сфері надання населенню соціальних послуг (соціального обслуговування), проведення соціальної роботи:
- організовує роботу з визначення потреби району в соціальних послугах, готує та подає пропозиції районній державній адміністрації щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби, створення установ, закладів і служб соціального захисту та соціального обслуговування населення, формування соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними організаціями; узагальнює інформацію щодо визначення потреб населення району у соціальних послугах;
- узагальнює та подає щокварталу Департаменту звіт про надання соціальних послуг потенційним отримувачам соціальних послуг;
- інформує населення району про надавачів соціальних послуг і послуги, що ними надаються;
- розглядає заяви осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, щодо отримання соціальних послуг  і приймає рішення щодо їх надання;
-  проводить моніторинг надання соціальних послуг і контролює комунальних надавачів послуг, вживає заходів з покращення якості надання соціальних послуг;
- забезпечує облік осіб, які звертаються в управління з питань їх направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам;
- спрямовує та координує діяльність районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в реалізації законодавства України;
- сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;
- забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їхню якість і своєчасність надання відповідно до законодавства України;
-  бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення;
- сприяє створенню недержавних служб та закладів, які надають соціальні послуги пенсіонерам, особам з інвалідністю, сім’ям з дітьми та потребують сторонньої допомоги, іншим соціально вразливим громадянам;
- сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам, які потребують волонтерської допомоги, та поширенні інформації про організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, фізичних осіб, організації та установи;
- у межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам;
- сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;
-  подає в установленому порядку пропозиції щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров'я потребують догляду;
-  сприяє благодійним, релігійним, волонтерським громадським об'єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам;
- вживає заходів щодо запобігання бездомності та соціального захисту бездомних громадян;
- вживає заходів із соціального патронажу осіб, звільнених від відбування покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, бере участь в діяльності спостережної комісії;
-  сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників установ і закладів системи соціального захисту та обслуговування населення;
31)  у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:
веде облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;
проводить роботу з оформлення документів для визначення права осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;
приймає у встановленому порядку рішення про направлення до реабілітаційних установ осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю, а також дітей віком до двох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності;
здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;
визначає потребу у забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у проведенні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію Департаменту;
подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;
інформує осіб з інвалідністю щодо можливостей проходження ними професійної реабілітації в реабілітаційних установах і про послуги державної служби зайнятості з метою вибору ними виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;
інформує районний центр зайнятості та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про осіб з інвалідністю, які виявили бажання працювати;
бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;
32)  у напрямах забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми:
- взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами та об’єднаннями громадян та іншими, недержавними організаціями з питань гендерної рівності та протидії торгівлі людьми;
- бере участь у виконанні програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми; 
- надає правову, методичну та організаційну допомогу структурним підрозділам районної державної адміністрації, підприємствам, установам та організаціям з питань гендерної рівності та протидії торгівлі людьми;
33)  забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;
34) інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз'яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації;
35) забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань;
36)  виконує інші передбачені законодавством України повноваження.


Ріпкинський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)