back

Четвертий напрям соціальних ініціатив Президента України - сприяння ефективній зайнятості населення та створення нових робочих місць

07 жовтня 2008

На сучасному етапі соціально-економічних перетворень в країні важливого значення набули питання забезпечення робочих місць кваліфікованими кадрами, на які є реальна потреба на ринку праці. Однак, В.Ф. Янукович ставить завдання створити не просте робоче місце, а привабливе для працівника в плані оплати праці та здатне забезпечити нову якість у сфері економічного зростання. Тобто нові робочі місця мають бути направлені на реалізацію масштабної національної стратегії модернізації. З метою сприяння ефективній зайнятості населення та підвищення рівня його життя в області запроваджено ефективні економічні та організаційно-правові механізми, спрямовані на розширення сфери застосування праці, зменшення обсягів тіньової зайнятості, підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили. Започатковані послідовні дії обласної державної адміністрації з реалізації законодавства у сфері зайнятості, налагодження соціального діалогу на обласному рівні між владою, роботодавцями та профспілками сприяли покращанню ситуації на ринку праці області. Показник рівня зайнятості населення у віці 15–70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці, за 9 місяців 2011 року склав 59,7 %, в середньому по країні – 59,5 %. Торік в області створено 20,8 тис. нових робочих місць, що на 15,3 % більше, ніж у 2010 році. З них кожне 7 робоче місце – у сільській місцевості. Це дало можливість впровадити гнучку систему робочих місць відповідно до пріоритетів розвитку агропромислової інтеграції та розширити діапазон неаграрних видів трудової діяльності сільського населення, що й надалі має розвиватись. У 2012 році є підстави для прогнозування подальшої стабілізації тенденцій у сфері зайнятості населення області, яка обумовлена розширенням сфери прикладання праці, подальшим стимулюванням попиту на робочу силу, у т.ч. за рахунок реалізації активних програм сприяння зайнятості, розвитку будівництва, промисловості, інших видів економічної діяльності. Тобто мають створюватися ефективні робочі місця та відповідати стратегії регіонального розвитку. Впродовж року має бути створено не менше 15,7 тис. нових робочих місць з належними умовами та достойною оплатою праці, зокрема, в сферах, що розвиваються: торгівлі, ремонті автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 9,1 тис.; переробній промисловості – 1,6 тис.; діяльності транспорту та зв’язку – 1,3 тис.; сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві – 1,2 тис.; будівництві – 0,4 тис. Це дасть можливість зростанню доходів самих працівників, забезпечить вищу, ніж сьогодні досягнуто, продуктивність праці, і як наслідок, надходження до бюджету пенсійної системи. Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації