back

Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми. Допомога на дітей одиноким матерям

10 серпня 2020

 Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька (матір) дитини або запис про батька (матір) дитини проведено в установленому порядку органом РАЦС.

Право на допомогу на дітей одиноким матерям має мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, яка (який) не одержує на них пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника.

Жінка, яка  має дітей від особи, з якою вона не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона проживає і виховує дітей права на одержання допомоги не має.    

Допомога надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за два квартали , що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги.

Допомога на дітей одиноким матерям призначається на кожну дитину. Середньомісячний сукупний дохід визначається згідно з порядком обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для усіх видів соціальної допомоги.

У територіальній громаді, в якій утворено виконавчі органи сільської ради заяви з необхідними документами для призначення допомоги приймаються уповноваженими посадовими особами  виконавчого органу та передаються відповідному органу соціального захисту населення.

 

Для призначення допомоги подаються такі документи:

- заява про призначення допомоги;

- декларація про доходи та майновий стан;

- довідки про доходи (у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонду України, фондах соціального страхування тощо). У разі неможливості підтвердити такі доходи довідкою додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;

- витяг чи довідка РАЦС про актовий запис про народження дитини відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України;

- копія свідоцтва про народження дитини.

 

Усиновлювачі подають також рішення про усиновлення. Мати або батько у разі смерті одного з батьків дитини подають копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про неотримання пенсії чи державної соціальної допомоги.

Якщо діти навчаються за денною формою виплата допомоги на дітей продовжується з місяця, в якому подано заяву з усіма необхідними документами на підставі довідки закладу освіти – до закінчення такими дітьми навчання , але не довше ніж до 23 років. Інформація про склад сім’ї зазначається в декларації. Допомога не призначається у разі перебування дитини на повному державному утриманні.

 

Допомога не призначається якщо:

1. У складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18 річного віку  станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не служили, не навчалися, не перебували на обліку в службі зайнятості, не займалися підприємницькою діяльністю сумарно протягом більше ніж 3 місяці протягом періоду за який враховуються доходи (крім зазначених нижче випадків).

 

Допомога на дітей одиноким матерям у зазначеному випадку призначається, якщо особи у періоді, за який враховуються дохід для призначення допомоги:

- сплатили або за них було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі ЄСВ) в розмірі не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців;

- доглядали за дітьми до досягнення ними трирічного віку;

- доглядали за дітьми до 6 років за висновком ЛКК;

- доглядали за хворими дітьми, яким не встановлено інвалідність;

- доглядали за особою з інвалідністю І  групи

- доглядали за особою з інвалідністю  ІІ групи внаслідок психічного розладу;

- доглядали за дитиною з інвалідністю віком до 18 років;

- доглядали за особами 80 річного віку;

- надавали соціальні послуги з догляду відповідно до законодавства.

 

2. Особи, які входять до складу сім»ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням допомоги здійснили купівлю чи оплатили послуги на суму , яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. грн.

3. У власності є друга квартира (незалежно від площі).

4. У власності є більше ніж один автомобіль, транспортний  засіб з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

 

Наявність (відсутність) у власності членів сім’ї транспортних засобів зазначається у декларації. Якщо у складі сім’ї є непрацюючі працездатні особи які протягом періоду за який враховуються доходи були зареєстровані в центрі зайнятості менше 3 місяців, або які (за яких) не сплачено мінімального розміру ЄСВ сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховується дохід, допомога на дітей одиноким матерям призначається: не більше ніж на два шестимісячних періоди, якщо:

- у складі сім’ї є особа з інвалідністю, згідно з висновком ЛКК потребує постійного стороннього догляду;

- відсутність доходів пов’язана з тривалою хворобою.

 

Допомога на дітей одиноким матерям за таких умов призначається не раніше ніж через 6 місяців після завершення виплати такої допомоги. На один шестимісячний періодякщо сім’я є багатодітною і звернулася за призначенням допомоги у липні-грудні 2020 року.

Якщо непрацююча працездатна особа працевлаштувалася самостійно у шестимісячному періоді отримання допомоги до сукупного доходу сім’ї при призначенні допомоги на наступний шестимісячний період враховується лише 50% доходу отриманого у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення) або доходу від підприємницької діяльності. Ця норма застосовується одноразово при наступному зверненні за призначенням допомоги.

Кожним наступним зверненням вважається повторне надання заяви у строк, який не перевищує шести календарних місяців після припинення виплати раніше призначеної допомоги.

Якщо непрацююча працездатна особа перебуває на обліку в ЦЗ більше ніж 12 місяців станом на кінець періоду, за який враховується доходи та в 6 місячному періоді отримання допомоги не працевлаштувалася, розмір такої допомоги при наступному зверненні зменшується на 50%, на наступний період зменшується на 75%. Така допомога при наступному зверненні призначається не раніше ніж через 6 місяців після завершення її виплати.

 

Для призначення допомоги на запит управління у п’ятиденний строк з дня його отримання подаються:

- відомості про доходи осіб та сплату ЄСВ з реєстру застрахованих осіб ПФ;

- відомості про доходи осіб з реєстру платників податків ДПС;

- інформація про наявність транспортних засобів – уповноваженим органам МВС;

- реквізити документів, що посвідчують особу, громадянство – ДМС;

- відомості про перетин державного кордону – Держприкордонслужбою;

- відомості з реєстру речових прав про майновий стан.

Перевірка належності фізичних – осіб підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, до першої-третьої групи платників єдиного податку проводиться органом соціального захисту населення   з використанням реєстру платників єдиного податку. Особи, яким виплачується допомога сім’ям з дітьми зобов’язані повідомляти про зміну обставин, які впливають на виплату допомоги( зміни у складі сім’ї, перевищення середньомісячного сукупного доходу сім’ї тощо.)

 

Виплата допомоги на дітей одиноким матерям припиняється у разі:

- позбавленням отримувача допомоги батьківських прав;

- реєстрації дитиною шлюбу до досягнення нею 18-річного віку;

- смерті дитини;

- смерті отримувача допомоги;

- якщо малозабезпеченою сім’єю подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на допомогу та на визначення її розміру, з місяця, що настає за місяцем в якому виявлено порушення.  На наступний строк державна соціальна допомога може бути призначена не раніше ніж через 6 місяців, починаючи з першого числа місяця виявлення порушення;

- якщо реєстрацію особи як безробітної припинено з причин передбачених абзацами 16 ( крім самостійного працевлаштування), 18-21 підпункту 1, пунктами 2 та 3 пункту 30 Порядку реєстрації безробітних, з місяця наступного за місяцем, у якому надійшла інформація з ЦЗ;

- у разі виявлення, що непрацююча працездатна особа, яка не доглядала за 80 річною особою, або не надавала соціальні послуги з догляду у зв’язку із перебуванням за кордоном сукупно більше 60 днів протягом отримання державної соціальної допомоги, - з місяця, наступному за місяцем, у якому надійшла інформація від Держприкордонслужби.

 

Якщо отримувачем державної допомоги сім’ям з дітьми, якими подано документи із свідомо неправдивими відомостями, не подано відомостей про зміни у складі сім’ї, приховано обставини, які впливають на призначення і виплату допомоги, було надміру виплачено суми допомоги, органи соціального захисту населення визначають обсяг коштів, які підлягають поверненню та встановлюють строки їх повернення. У разі неможливості добровільного повернення або утримання коштів, які підлягають поверненню, такі кошти стягуються у судовому порядку.

 

Управління соціального захисту населення

Ріпкинської районної державної адміністрації