Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://rpadm.cg.gov.ua/old
back

18 травня 2018

Конкурс на заміщення вакантної посади директора Ріпкинського районного будинку культури


Відділ культури і туризму Ріпкинської районної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Ріпкинського районного будинку культури.

До участі у конкурсі запрошуються громадяни України, які мають вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіють державною мовою та здатні за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

До конкурсної комісії необхідно подати: заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”; особову картку (форма №П-2 Затверджену наказом Держкомстату та Міністерства оборони України від 25.12.2009 р. №495/656 ), автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості; копії паспорта та військового квитка (для військовозобов’язаних), копії документів про вищу освіту, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків, 2 фотокартки (4х6 см); два рекомендаційні листи довільної форми; мотиваційний лист довільної форми; проект програми розвитку закладу культури на один і п’ять років. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості. Особа, яка надає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці та інших питань культури надається начальником відділу культури і туризму Ріпкинської районної державної адміністрації.

Термін подання документів: до 16 червня 2018 року включно.

Адреса: смт Ріпки, вул. Любецька, 3. Відділ культури і туризму Ріпкинської районної державної адміністрації, e-mail: rpadm-kult@cg.gov.ua .

Телефони для довідок: (04641)2-12-39, (04641)2-11-84.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ВИЗНАЧЕНИЙ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «Про культуру», із змінами і доповненнями, внесеними Законами України.


Наказ начальника відділу культури і туризму Ріпкинської районної державної адміністрації від 14 травня 2018 року № 27
"Про затвердження Положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу культури, підпорядкованого відділу культури і туризму Ріпкинської райдержадміністрації"


Також одночасно відділ культури і туризму Ріпкинської районної державної адміністрації просить подати до 16 червня 2018 року (включно) кандидатів від професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, громадських організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону, до складу конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу культури підпорядкованого відділу культури і туризму Ріпкинської районної державної адміністрації.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

• за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

• має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

• є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи органу управління;

• є членом трудового колективу закладу культури.

Відбір кандидатур для включення до складу конкурсної комісії від громадських організацій здійснюється шляхом жеребкування.

Для участі у жеребкуванні громадська організація подає відділу культури і туризму Ріпкинської райдержадміністрації:

• лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації, із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії.

• До листа додаються заява та анкета, за встановленими формами.

Документи приймаються за адресою: смт Ріпки, вул. Любецька, 3. Відділ культури і туризму Ріпкинської районної державної адміністрації, e-mail: rpadm-kult@cg.gov.ua .

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ВИЗНАЧЕНИЙ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «Про культуру», із змінами і доповненнями, внесеними Законами України.