Ріпкинська РДА
   Анонси                           Назад

                           Права громадян, які належать до ромських національних меншин

                           До національних меншин належать групи громадян України, які не є українцями за національністю, виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою.

                           В ст. 24 Конституції України передбачено, що «... не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками...», а Закон України «Про національні меншини» визначає, що наша держава «гарантує громадянам республіки незалежно від їх національного походження рівні політичні, соціальні, економічні та культурні права і свободи, підтримує розвиток національної самосвідомості й самовиявлення».

                           На відміну від більшості національних меншин роми не мають власної державності. Ромська національна меншина є другою за чисельністю національною меншиною, яка зазнала геноциду під час Другої світової війни. Дискримінація ромів у деяких державах Європи спричинила послаблення їх інтегрованості та маргіналізацію. Все це призвело до того, що ромська національна меншина є найбільш соціально вразливою національною меншиною в Європі.

                           Роми в Україні мають ті ж проблеми, що і представники цієї національної меншини в інших державах Європи, зокрема: низький освітній рівень, високий рівень безробіття, незадовільний стан здоров'я, відсутність у більшості ромів документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, низький рівень житлово-побутових умов, наявність фактів упередженого ставлення до ромів.

                           З метою створення належних умов для захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини, забезпечення рівних можливостей для її участі у соціально-економічному та культурному житті держави Указом Президента України від 08.04.2013 № 201/2013 схвалена Стратегія захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року. Також розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.09.2013 № 701-р затверджено План заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року.

                           З метою збереження національної самобутності національних меншин, в тому числі й ромської, національні меншини Законом України «Про національні меншини» наділені спеціальними правами, зокрема:

                           - правом на національно-культурну автономію: користування і навчання рідною мовою чи вивчення рідної мови в державних навчальних закладах або через національні культурні товариства, розвиток національних культурних традицій, використання національної символіки, відзначення національних свят, сповідування своєї релігії, задоволення потреб у літературі, мистецтві, засобах масової інформації, створення національних культурних і навчальних закладів та будь-яку іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству;

                           - правом обиратися або призначатися на рівних засадах на будь-які посади до органів законодавчої, виконавчої, судової влади, місцевого самоврядування, в армії, на підприємствах, в установах і організаціях;

                           - правом на національне прізвище, ім’я, по батькові;

                           - правом вільно встановлювати і підтримувати зв'язки з особами своєї національності та їх громадськими об'єднаннями за межами України, одержувати від них допомогу для задоволення мовних, культурних, духовних потреб, брати участь у діяльності міжнародних не урядових організацій.

                           Для отримання документів, що посвідчують особу і підтверджують громадянство, свідоцтв про народження та про державну реєстрацію актів цивільного стану особам, які належать до ромської національної меншини і на законних підставах перебувають на території України, потрібно звернутись до територіальних органів державної міграційної служби України та до відділів державної реєстрації актів цивільного стану.

                           Для отримання інформації щодо здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей Роми мають право письмово звертатись до районного центру зайнятості.

                           В свою чергу, районний центр зайнятості зобов’язаний проводити у місцях компактного проживання таких осіб профорієнтаційну роботу, спрямовану на мотивацію до праці, а також заходи з інформування щодо започаткування власної підприємницької діяльності; сприяти працевлаштуванню випускників, які належать до ромської національної меншини і завершили навчання у вищих навчальних закладах, у місцях компактного проживання ромів; випускникам загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, які належать до ромської національної меншини, у працевлаштуванні, в тому числі на громадські та інші роботи тимчасового характеру.

                           Лише спільними зусиллями центральних та місцевих органів влади, за активної підтримки громадських організацій, які опікуються ромами, вдасться вирішити комплекс питань життєдіяльності ромської спільноти.


                           За повідомленням Ріпкинського районного відділу
                           державної реєстрації актів цивільного стану

                           Назад


                           18 Липня 2018 09:46
                           12 Червня 2018 09:44                           Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання