21 березня 2017

 

 

 

 

* * *

Заступник голови Ріпкинської районної державної адміністрації

Здійснює керівництво роботою у гуманітарній, політико-ідеологічній та соціальній сферах, спрямовує і координує у цьому напрямі діяльність відповідних районних управлінь і відділів, організацій та установ, органів місцевого самоврядування.

Сприяє діяльності районних організацій політичних партій і громадських організацій, релігійних конфесій. Забезпечує здійснення аналізу і прогнозу громадсько-політичної ситуації в районі, вносить відповідні пропозиції, забезпечує підготовку інформацій з цих питань до органів вищого рівня.

Організовує розробку та здійснення в районі програм гуманітарної, політико-ідеологічної та соціальної сфери, реалізацію соціальної політики на селі, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства.

Забезпечує реалізацію державної політики в галузях освіти, охорони здоров’я, культури та туризму, соціального захисту, фізкультури і спорту, молоді, материнства, дитинства і сім’ї, преси та інформації, рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Організовує в межах своїх повноважень роботу відповідних територіальних органів центральних органів виконавчої влади. Координує, відповідно до законодавства, вирішення питань опіки і піклування, усиновлення, захисту інтересів неповнолітніх.

Забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку та використання мов інших національностей.

Координує у межах наданих законодавством повноважень підготовку і проведення виборів, референдумів, інших форм волевиявлення населення.

Сприяє діяльності дитячих і молодіжних організацій, творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських формувань, профспілкових, жіночих, ветеранських та інших громадських організацій. Відає питаннями гуманітарної допомоги та благодійництва.

Сприяє поглибленню соціального забезпечення населення, правильному     і своєчасному нарахуванню і виплаті заробітної плати, державних пенсій та допомог, надання адресної соціальної допомоги та підтримки, працевлаштування громадян.

Забезпечує реалізацію державної політики щодо соціального захисту пенсіонерів, інвалідів, одиноких, непрацездатних, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які, внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості, потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави, а також населення, яке постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

У межах діючого законодавства відає питаннями районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, підготовки молоді до військової служби, проведення призову на військову та невійськову (альтернативну) службу.

Сприяє міжнародному співробітництву у галузі освіти, культури, фізкультури і спорту, охорони здоров’я, молодіжної політики.

Координує здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та в межах своїх повноважень організовує роботу у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі відповідно до статті 13 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Координатор є персонально відповідальним за забезпечення своєчасного та ефективного вжиття заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі.

Забезпечує:

вивчення ситуації та збір згрупованих за ознакою статі статистичних даних про факти насильства;

організацію і проведення галузевих та міжгалузевих досліджень стану, причин і передумов поширення насильства, ефективності законодавства у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі та практики його застосування;

організацію і проведення серед населення, зокрема серед дітей та молоді, інформаційних кампаній щодо запобігання та протидії насильству, роз’яснення його форм, проявів і наслідків;

розроблення та впровадження у закладах освіти навчальних і виховних програм з питань запобігання та протидії насильству, зокрема стосовно дітей;

залучення засобів масової інформації до проведення просвітницьких кампаній, спрямованих на виконання завдань у сфері запобігання насильству, зокрема формування небайдужого ставлення до постраждалих осіб, насамперед дітей, усвідомлення необхідності невідкладного повідомлення відповідних суб’єктів про випадки насильства;

організацію та проведення спільних спеціалізованих тренінгів та семінарів для фахівців, які працюють у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, а також для працівників правоохоронних органів і суддів.

Організовує виконання завдань у сфері протидії насильству, передбачених пунктом 30 Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 року    № 658.

Безпосередньо спрямовує, координує і контролює діяльність:

управління соціального захисту населення;

головного спеціаліста з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю;

відділу освіти;

відділу культури, сім’ї, молоді та спорту;

служби у справах дітей;

районного Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

комунального некомерційного підприємства «Ріпкинська центральна районна лікарня» Ріпкинської районної ради;

комунального некомерційного підприємства «Ріпкинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Ріпкинської районної ради.

У межах діючого законодавства відає питаннями роботи:

Ріпкинського відділу обслуговування громадян управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України у Чернігівській області;

районної філії Чернігівського обласного центру зайнятості;

підрозділів санітарно-епідеміологічної служби;

головного державного інспектора відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів управління Держпраці у Чернігівській області;

представника в районі Чернігівської міжрайонної дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

діяльності організацій політичних партій та громадських формувань;

зв’язків з громадськістю;

профспілкових, жіночих, ветеранських та інших громадських організацій;

засобів масової інформації;

гуманітарної допомоги та благодійництва;

дитячих і молодіжних організацій.

У межах наданих повноважень відповідає за підготовку та подає на підпис голові районної державної адміністрації проєкти розпоряджень.