21 березня 2017

 

 

 

Перший заступник голови Ріпкинської районної державної адміністрації

Виконує обов’язки голови Ріпкинської районної державної адміністрації у разі його відсутності.

За дорученням голови районної державної адміністрації представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими органами та організаціями за межами району.

Відає питаннями реалізації на території району програм економічної, податкової, інвестиційної, цінової, соціальної політики, сприяє розвитку ринків капіталів, товарів та послуг, стимулювання впровадження енергосервісних договорів, систем енергоменеджменту/енергомоніторингу в бюджетних установах та інших енергоефективних заходів.

Організовує роботу з підготовки та виконання Програми економічного і соціального розвитку району.

Забезпечує виконання державних та регіональних програм інвестиційної діяльності, підвищення ефективності виробництва на підприємствах, залучення інвестицій та інноваційних технологій.

Координує діяльність управлінь, установ та організацій з питань проведення економічних реформ у сфері грошово-кредитних відносин, державної регуляторної політики, демонополізації та розвитку підприємництва, приватизації та реструктуризації господарюючих суб’єктів, розвитку зовнішньоекономічних зв’язків.

Організовує роботу з попередження і ліквідації наслідків надзвичайних та аварійних ситуацій, стихійних лих, здійснює контроль за техногенно-екологічною безпекою у районі.

Забезпечує інформування населення району про екологічно-небезпечні аварії та ситуації, стан навколишнього природного середовища, а також про заходи, що вживаються для його поліпшення. Контролює стан розвитку, організацію та використання у районі природоохоронного фонду.

Забезпечує на території району реалізацію державної політики у сфері екології та природних ресурсів.

Організовує роботу щодо здійснення у Ріпкинському районі державної політики у сфері житлово-комунального господарства, будівництва та паливно-енергетичного  комплексу. Відає питаннями транспорту і зв’язку. Реалізовує державну політику щодо енергопостачання та енергозбереження.

Організовує виконання заходів із забезпечення стабільної роботи підприємств паливно-енергетичного комплексу, ефективному використанню всіх видів енергоносіїв, благоустрою населених пунктів, розвитку інфраструктури.

Контролює забезпечення підприємств, об’єктів соціально-культурного призначення, комунально-побутової сфери та населення твердим паливом, газом, електроенергією, місцевими видами палива, своєчасність розрахунків за них.

Контролює стан розвитку, організацію та якість обслуговування господарського комплексу, населення послугами транспорту, зв’язку та організації пасажирських перевезень у районі.

Забезпечує реалізацію у районі державної політики у галузі містобудування.

Організовує розроблення відповідних містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації, проведення їх експертизи. Здійснює контроль за виконанням цих програм і планів.

Забезпечує розроблення та реалізацію стратегії функціонування агропромислового комплексу району, проведення реформування земельних та майнових відносин на засадах приватної власності, формування інфраструктури продовольчого ринку, забезпечення на ринкових засадах агропромислового виробництва необхідними матеріально-технічними ресурсами та сировиною.

Забезпечує взаємодію органів виконавчої влади з добровільними формуваннями і громадськими організаціями, діяльність яких безпосередньо пов’язана з агропромисловим виробництвом.

Забезпечує виконання повноважень районної державної адміністрації з питань державної таємниці.

Забезпечує реалізацію соціальної політики на селі, виконання затверджених у встановленому порядку програм раціонального використання земель, лісів, підвищення родючості ґрунтів, що перебувають у державній власності.

Безпосередньо спрямовує, координує і контролює діяльність:

відділу економічного та агропромислового розвитку, торгівлі та інфраструктури;

відділу з питань житлово-комунального господарства, цивільного захисту, містобудування та архітектури;

державного реєстратора.

У межах діючого законодавства відає питаннями роботи:

Ріпкинського відділення Чернігівської об’єднаної Державної податкової інспекції;

управління Державної казначейської служби;

райспоживспілки;

по контролю за цінами, захисту прав споживачів;

по нагляду за страховою діяльністю;

по використанню майна комунальної власності;

ВП Ріпкинського РЕМ ПАТ “ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО”;

ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ»;

Ріпкинської дільниці експлуатації газового господарства Корюківського УЕГГ ПАТ «Чернігівгаз»;

стаціонарно-лінійної дільниці № 3 комбінованого центру телекомунікацій № 231 Чернігівської філії ПАТ «Укртелеком»;

відділень поштового зв’язку УДППЗ «Укрпошта» на території району;

підприємств та організацій транспорту;

ДРП №1 Філії Чернігівської дорожньо-експлуатаційної дільниці;

районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Чернігівській області;

підприємств і організацій, що забезпечують діяльність агропромислового комплексу району та заготівельних організацій;

підприємств, організацій харчової та переробної промисловості;

відділу у Ріпкинському районі Міжрайонного управління у Ріпкинському та Чернігівському районах Головного управління Держгеокадастру в Чернігівській області;

експлуатаційної дільниці № 1 Чернігівського міжрайонного управління водного господарства;

районної організації Українського товариства мисливців та рибалок.

У межах наданих повноважень відповідає за підготовку, погодження проєктів розпоряджень, здійснює контроль за виконанням прийнятих розпоряджень.

Має право підпису фінансових документів.