С. Денисенко – голова профспілкового комітету ДП «Чернігівський військовий лісгосп»:
З досвіду роботи щодо захисту трудових прав працівників підприємства у сфері оплати праці, забезпечення соціальних гарантій, пільг і компенсацій через укладення колективного договору

Державне підприємство «Чернігівський військовий лісгосп» створене у 1952 році на базі частини лісів держлісфонду та колгоспних. Основним завданням підприємства є ведення лісового господарства та лісозаготівля з метою задоволення потреб Міністерства оборони України в продукції лісової промисловості. Площа його на сьогоднішній день становить більше 27 тис. га.

На протязі трьох років ДП «Чернігівський військовий лісгосп» очолює Сергій Анатолійович Сезоненко – сучасний менеджер, здібний керівник, чуйна людина, який користується авторитетом у трудовому колективі.

Профспілкова організація постійно відчуває розуміння, підтримку і допомогу з боку керівника, яка спрямована на захист людей праці і ветеранів виробництва. Саме завдяки тісній співпраці керівництва та первинної профорганізації через колективно-договірне регулювання вдалося забезпечити ефективну зайнятість працівників, достойну зарплату, дотримання законодавчо встановленого режиму робочого часу та забезпечити гарантований соціальний захист працюючих.

Станом на 01.02.2016 рік загальна чисельність штатних працівників становить 192 особи. Всі вони без винятку є членами первинної профспілкової організації Чернігівського військового лісгоспу. Значну увагу в своїй роботі профспілковий комітет надає забезпеченню гарантій трудових прав працівників, їх соціальному захисту, вирішенню соціально-побутових проблем шляхом укладання колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом, де підписантом договору від трудового колективу виступає голова профкому Денисенко С.О.

Проводяться організаційні і практичні заходи по підготовці та проведенню колдоговірної кампанії. Колективний договір розроблений та прийнятий на правовій основі з урахуванням внесених змін до діючого законодавства. Сторони зобов’язуються дотримуватися принципів соціального партнерства, взаємної відповідальності і конструктивності при укладенні колективного договору, внесення змін і доповнення до нього, вирішення усіх питань соціально-економічних і трудових відносин.

Положення колективного договору діють безпосередньо і є обов’язковими для дотримання адміністрацією, працівниками і профспілковим комітетом.

На загальних зборах колективу 12 березня 2016 року, заслухано звіт про виконання Колективного договору між трудовим колективом та адміністрацією лісгоспу за 2015 рік та укладено колективний договір на наступний термін. Метою колективного договору є забезпечення умов для ефективної діяльності військового лісгоспу та створення соціального та матеріального благополуччя працівників та їх сімей. Його розділи в повній мірі забезпечують виконання трудового законодавства, а ряд пунктів передбачає додаткові пільги та заохочення для працівників.

Із запуском у минулому році нової лінії первинної переробки деревини створено 10 нових робочих місць. У І кварталі 2016 року обновлено автотракторний парк і створено додатково ще 3 робочих місця.

Розмір середньомісячної заробітної плати працівників підприємства за минулий рік складає 4500 грн. Заборгованість по заробітній платі останні три роки відсутня. По підсумках роботи за 2015 рік в повному обсязі виплачена винагорода по підсумках роботи за рік.

В результаті соціального діалогу між адміністрацією лісгоспу і трудовим колективом на основі галузевої угоди між ЦК профспілки ЗСУ та МОУ було досягнуто значних покращень соціального захисту працівників лісгоспу, що відображено в колективному договорі.

Сторони домовились установити на підприємстві мінімальну тарифну ставку робітника І розряду на лісогосподарських роботах не менше 120 % розміру вартісної величини прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленої законодавством. Збільшились мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних тарифних ставок робітників та інженерно-технічних працівників до місячної тарифної ставки робітника І розряду на річних лісогосподарських роботах. Адміністрація зобов’язалася підвищувати заробітну плату з урахуванням прийнятих державних законодавчих актів.

Підприємство самостійно формує фонд оплати праці, виходячи із результатів виробничої діяльності, продуктивності праці, тарифних умов, розмірів доплат, надбавок, премій чи планової чисельності персоналу і середньої заробітної плати одного працівника з урахуванням її зростання .

Договором закріплено виплати відсоткових надбавок за вислугу років в у наступних розмірах: від 2 до 5 років – 5%; від 5 до 10 років – 10 %; від 10 до 15 років – 15%; від 15 до 20 років – 20%; від 20 років – 25%.

Передбачено надання матеріальної допомоги до професійних і державних свят, а також особистих ювілеїв – 30-річчя, 35-річчя, 40-річчя, 45-річчя, 50-річчя, 55-річчя, 60-річчя, 70-річчя від дня народження, при умові безперервного стажу в лісгоспі 5 років, в розмірі до одного посадового окладу або місячної тарифної ставки та матеріальна допомогу на лікування в разі тяжкої форми захворювання або травматизму невиробничого характеру в розмірі до одного посадового окладу або тарифної ставки. При народженні дитини сім’ї виплачується матеріальна допомого у розмірі 2 000 грн.

Працівникам та пенсіонерам, які відпрацювали в лісгоспі не менше 10 років і вийшли на пенсію з лісгоспу також виплачується грошова виплата до Дня працівника лісу та Дня Перемоги. За рахунок коштів підприємства працівникам надається матеріальна допомога при виході в щорічну основну відпустку в розмірі від 500 грн. до одного посадового окладу або місячної тарифної ставки працівника.

Розширюється коло соціально-побутових пільг працівникам лісгоспу:

В 2016-2017 роках на будівництво житлових і господарських приміщень працівникам лісгоспу передбачається виділення 500 м3 пиловника по ціні 50 % його вартості, розпиловка давальної сировини проводиться за ціною 50 % собівартості розпилювання деревини; дрова паливні працівникам і пенсіонерам лісгоспу відпускаються по ціні 50% вартості дров паливних. В 2015 році на цю пільгу було витрачено 47192 грн.

Адміністрація надає безкоштовно транспорт для працівників лісгоспу та членів їх сімей у випадках заходів, пов’язаних з одруженням чи зі смертю. За минулий рік було витрачено 47 192 грн.. Для перевезення вантажів на відстань до 100 км транспорт працівникам і пенсіонерам лісгоспу надається з оплатою 50 % від вартості послуг.

За рахунок коштів підприємства проводиться оранка на присадибних ділянках працівників і пенсіонерів лісгоспу на площі до 0,2 га включно.

На підприємстві прийнятий 5-денний робочий тиждень, 8 годинний робочий день. Робота у святкові і вихідні дні оплачується у подвійному розмірі або надається день відпочинку. За роботу у нічну зміну доплата 20 % тарифної ставки або посадового окладу.

Адміністрація надає оплачувану додаткову відпустку працівникам лісгоспу з наступних поважних причин:

- При народженні дитини батькові – 3 календарні дні;
- При одруженні працівників чи їх дітей – 3 календарні дні;
- При смерті близьких родичів – 3 календарні дні;
- Вільний від роботи день без оплати 1 вересня одному з батьків, діти яких навчаються в 1-4 класах.

Працівники лісгоспу забезпечені засобами індивідуального захисту та спецодягом, спецвзуттям, миючими засобами. На ці цілі у минулому році було витрачено 75 тис. грн.

Професійні захворювання та виробничий травматизм на підприємстві відсутні за останні роки. За рахунок підприємства проводяться періодичні медогляди працівників на роботах з професійним добором. Регулярно укомплектовуються медаптечки загального користування .У минулому році на медикаменти витрачено 8 тис. грн. На заходи, пов’язані з покращенням умов праці на 2016 рік заплановано витратити 93 тис. грн.

За рахунок коштів підприємства на спеціально обладнаному транспорті підприємства проводиться підвезення працівників лісгоспу при знаходженні місця роботи від місця проживання на відстані більше 3 км, при відсутності транспорту загального призначення.

Надається безкоштовно транспорт на заходи організовані профкомом для працівників і їх дітей для поїздки в театри, цирк та інші місця відпочинку.

Як передбачено Колективним договором, виплачується матеріальна допомога при виході на пенсію ветеранам праці, які пропрацювали в лісгоспі 10 років і більше в розмірі 3-х посадових окладів. У випадку смерті працівника адміністрація і профком беруть на себе частину витрат на поховання, сім’ї надається матеріальна допомога в розмірі 2000 грн.

При наявності коштів на розрахунковому рахунку підприємства за погодженням з профкомом працівникам лісгоспу-членам профспілки надається безвідсоткова позика у розмірі від 1000 до 6000 грн.У 2015 році такою позикою скористалось 26 членів профспілки, на що витрачено близько 250 тис. грн.

Чистий прибуток підприємства за минулий рік склав більше 3 млн. грн.

За рахунок коштів підприємства, з метою задоволення потреб в висококваліфікованих спеціалістах, проводиться навчання працівників підприємства та їх дітей в навчальних закладах. Забезпечується в повному обсязі атестація робочих місць з умов праці з метою виявлення небезпечних і шкідливих факторів і оформлення працівниками пенсій на пільгових умовах.

Значну увагу адміністрація підприємства і профспілковий комітет приділяють працівникам – учасникам АТО та їх сім’ям. Надається адресна матеріальна допомога на придбання військового спорядження у розмірі 15000 грн. У разі отримання поранень або тяжких захворювань – 30 000 грн., у разі смерті - його сім’ї 50 000 грн. У 2014 році було виплачено – 130 000 грн, у 2015 році – 30 000 грн.

Державне підприємство «Чернігівський військовий лісгосп» взяло участь у обласному конкурсі на кращий колективний договір серед первинних організацій профспілки працівників державних установ за 2015 рік і вийшло переможцем у групі по середньообліковій чисельності штатних працівників 51 і більше осіб. Постановою президії обкому профспілки П-3-20 від 31 березня 2016 року нагороджено Почесною грамотою обкому профспілки та грошовою премією.

С. Денисенко – голова профспілкового комітету
ДП «Чернігівський військовий лісгосп»


З досвіду роботи Варвинського райкому профспілки працівників держустанов
з мотивації профспілкового членства,
залучення працівників до профспілки шляхом вирішення соціальних питань,
організації культурно-масової, спортивної, оздоровчої роботи у трудових колективах

Станом на 01.06.2013 року районна профспілкова організація об’єднує у своєму складі 5 первинних організацій, з них у 2-х - обрані профспілкові комітети, а у 3 – профорганізатори.

Робота райкому профспілки планується на рік. На засіданнях райкому розглядаються питання про виконання умов колективних договорів в установах та організаціях району, про роботу первинних організацій по забезпеченню соціального захисту членів профспілки, оздоровлення дітей, проведення культурно-масових і святкових заходів у профорганізація, надання матеріальної допомоги членам профспілки.

Повсякденна робота профспілкового комітету по вирішенню соціальних питань, організації культурно-масової, спортивної, оздоровчої роботи у трудових колективах підвищує рівень мотивації до членства у профспілці. Як результат, всі 194 (100%) працівники державних установ є членами профспілки, за останні 3 роки у первинних організаціях не було випадків припинення членства у профспілці за власним бажанням.

Важливою формою вирішення соціальних питань членів профспілки стало укладання колективних договорів, які укладені у всіх 5 організаціях (100%). Колективні договори забезпечують виконання трудового законодавства в повній мірі, а ряд пунктів містять норми вищі ніж це передбачено законодавством.

Колдоговори також передбачають додаткові пільги та гарантії для працюючих, зокрема:
- положення про оплату праці та матеріальне стимулювання працівників;
- передбачена 3-х денна оплачувана відпустка у разі народження дитини, проводів на військову службу (батькам), одруження працівника, або дитини, а також у разі смерті близьких родичів, день народження працівника є вихідним днем;
- надання відпустки без збереження заробітної плати в обов’язковому порядку до 14 днів за бажанням працівників, які одні виховують двоє і більше дітей, віком до 15 років або дитину-інваліда; особам,які одружуються – до 10 календарних днів; по догляду за хворими рідними , які за висновком медичного закладу потребують стороннього догляду – не більше 30 календарних днів, а також працівникам для закінчення санаторно-курортного лікування.
- жінкам, які мають дітей віком до 14 років надається щорічна відпустка у зручний для них час.

Районний комітет профспілки постійно співпрацює з керівниками установ по питаннях дотримання законності щодо оплати праці, а також здійснює контроль за своєчасністю виплати заробітної плати.

Первинні профорганізації разом з адміністраціями працюють по покращенню умов праці, побуту і відпочинку працюючих згідно з умовами укладених колективних договорів. Щорічно первинними профорганізаціями ініціюються звіти керівництва перед трудовим колективом про виконання умов колективного договору, акцентуючи при цьому увагу на питаннях створення належних безпечних умов праці, здійснення заходів протипожежної безпеки, охорони праці, що забезпечило в колективах недопущення нещасних випадків на робочих місцях.

Профкоми всіх первинних організацій погоджують і контролюють графіки відпусток працівників.

Питанням особливої уваги у роботі райкому профспілки є оздоровлення членів профспілки та їх дітей. З ініціативи та фінансової підтримки райкому профспілки у 2009-2012 роках у дитячому оздоровчому комплексі "Одіссей" Запорізької області оздоровлено 26 дітей членів профспілки, 12 дітей – у місцевих таборах відпочинку, у 2013 році планується оздоровлення 8 дітей у ДОТ «Колос-2» смт.Коблево Миколаївської області. У пансіонаті «Лазурне» м.Алушта протягом 3 останніх років оздоровлено 29 членів профспілки. У 2009-2012 роках райкомом профспілки на ці цілі використано 16,6 тис.грн.. У 2012- 13 роках сума доплати на 1 дитину склала 500 грн, дорослого члена профспілки – 300 грн.

Щорічно на засіданні райкому переглядаються розміри благодійної допомоги членам профспілки на предмет їх збільшення. За заявами членів профспілки профкомами первинних організацій надається благодійна матеріальна допомога з нагоди одруження, народження дитини, на лікування в умовах стаціонару в сумі 200-300 грн., у разі смерті близьких родичів, членам профспілки надається допомога на поховання у сумі 300 грн., за рахунок коштів профбюджету вшановують членів профспілки у ювілейні дні народження. У 2012 році сума фінансової благодійної допомоги членам профспілки склала 9,9 тис.грн., за 5 місяців ц.р. ця сума складає – 4,2 тис.грн..

Проводиться преміювання за рахунок профспілкових внесків до ювілейних дат від дня народження та професійних свят, а також виплачується грошова винагорода в сумі 100 грн. до Почесної Грамоти райкому профспілки. У 2012 році на ці цілі використано 2,3 тис.грн.

Одним із важливих напрямів діяльності профкому є організація культурно-масових заходів. Стало традицією в колективах відзначати професійні свята – День державної служби, День місцевого самоврядування, День соціального працівника, та інші. Члени профспілки щорічно є учасниками районних та обласних конкурсів «Кращий державний службовець» та фестивалю-конкурсу «Жінка року» в номінації «Жінка – державний службовець». Постійно проводяться заходи до новорічних свят, як для працюючих, так і для їх дітей з врученням новорічних подарунків. У всіх первинних профорганізація з нагоди Дня Перемоги, особистих ювілейних дат колективи вшановують цінними подарунками ветеранів війни і праці. Працюючі відзначаються Грамотами, грошовими преміями та подарунками з нагоди інших державних, професійних та особистих свят.

Команда державних службовців району щорічно бере участь у районних змаганнях та обласній галузевій спартакіаді державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування.

За рахунок коштів профбюджету організовувалися екскурсійні поїздки до Національного історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця" м.Батурина, до національного історико-культурного заповідника «Качанівка», у дендропарк "Тростянець", по історичних місцях.

Обком профспілки працівників держустанов


З досвіду роботи
профспілкового комітету
виконкому Миколаївської міської ради

Профспілкова організація виконкому Миколаївської міської ради налічує 6 профгруп, а саме:
- виконком Миколаївської міської ради – 186 членів профспілки;
- Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 80;
- управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради – 6;
- управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради – 24;
- управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради – 18;
- інспекція з благоустрою Миколаївської міської ради – 11.

Вони усі є виконавчими органами Миколаївської міської ради, на яких поширюється колективний договір. Працюючих 325 осіб, членів профспілки 325, що складає 100 % від загальної штатної чисельності, з них 80% жінки. Хочу зазначити, що колектив у нас молодий, біля 50% загальної чисельності працівників – віком до 35 років.

Основним напрямком роботи профкому є забезпечення визначених законодавством трудових прав працюючих. З метою посилення мотивації профспілкового членства використовуємо соціально-економічні важелі, які передбачені в зобов’язаннях колективного договору. Головною роботою профспілкового комітету є укладання колективного договору, підведення підсумків його виконання. В цілому, адміністрацією виконавчих органів міської ради створені умови для належної праці, поліпшено програмне забезпечення, проводиться навчання по підвищенню кваліфікації працюючих. Профком здійснює постійний контроль щодо створення здорових та безпечних умов праці. Виконуючи положення колективного договору і завдяки порозумінню між профспілковою організацією та адміністрацією у 2011-2012 роках витрати на поліпшення умов праці на одного працюючого склали 7188,35 грн. Придбані кондиціонери, у переважної більшості працівників замінені старі комп’ютерні монітори на безпечні рідкокристалічні, постійно протягом 2012 та поточного року працівники забезпечуються очищеною питною водою «Таурус».

Згідно з розділом 3 «Соціальні гарантії» колективного договору протягом 4 років троє наших працівників отримали квартири, а 2 сім’ї, які також потребували поліпшення житлових умов, – кімнати у гуртожитках. З молодими членами колективу профком веде роз’яснювальну роботу щодо дбайливого ставлення до майна, почуття причетності та відповідальності до виконання своїх службових обов’язків, дотримання трудової дисципліни та внутрішнього трудового розпорядку, а також щодо участі громадських заходах.

Профком здійснює постійний контроль за дотриманням адміністрацією нормативно-правових актів з питань оплати праці та умов колективного договору. Розмір заробітної плати працівників визначений законодавством України, надбавки за високі досягнення встановлені в межах затвердженого фонду оплати праці, преміювання працівників здійснюється відповідно до Положення про преміювання. Заробітна плата виплачується вчасно, без затримок. Щорічно працівникам у зв’язку з щорічною відпусткою надається допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу. Один раз на 2 роки надається матеріальна допомога для вирішення-соціально побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати. Але незважаючи на це, заробітна плата головного спеціаліста складає 1800 грн. Чи може молода людина прожити сьогодні на такі гроші? Тому у нас серед працюючих тільки 20% чоловіків. Ми маємо велику надію на прийняття закону про державну службу, але нас більше цікавить закон про місцеве самоврядування.

Профком здійснює постійний контроль за дотриманням адміністрацією законів «Про відпустки», «Про охорону материнства», а також щодо підтримки та захисту жінки під час її трудової діяльності. Матерям, які мають двох дітей віком до 15 років, дитину під опікою, усиновлену дитину, надається ще й додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 днів. Також допомагаємо жінкам, які звернулися до профкому щодо улаштування дітей до дитячого садочка.

Колективний договір виконується у повному обсязі. Колектив міськвиконкому виходив переможцем в обласному конкурсі на кращий колективний договір у 2006, 2011 роках. У 2012 році ми посіли перше місце у конкурсі профспілки на кращий колективний договір. Відповідно до колдоговору профспілкові внески та 0,3 % від фонду оплати праці перераховуються на рахунок організації профспілки вчасно та у повному обсязі. Це дає змогу надавати нашим членам профспілки протягом року матеріальну допомогу та організовувати різні культурно-спортивні заходи. Так, наприклад, у 2012 та за півроку 2013 року у сім’ях наших працівників народилося 7 немовлят. При народженні дитини профком надає матеріальну допомогу у розмірі 200 грн. кожній молодій сім’ї. Крім того надається матеріальна допомога до ювілейних дат, професійних свят, на вирішення побутових проблем та на лікування у розмірі 200-300 грн. Дуже вдячні обкому за розуміння та надання фінансової допомоги із свого резервного фонду двом нашим робітникам на проведення операцій.

Спільно з обкомом кожного року до Дня місцевого самоврядування проводимо спартакіаду серед команд адміністрацій районів та інших структурних підрозділів, чиї профспілкові організації підпорядковуються обкому профспілки державних установ. Велику увагу наша організація профспілки приділяє оздоровленню своїх членів. Колектив постійно інформується про наявність путівок до дитячих таборів відпочинку та інших закладів. Щорічно профспілкова організація виділяє кошти у розмірі 15% від повної вартості путівки. Так, в поточному році було оздоровлено 22 дитини, з них 9 через фонд соцстраху. Необхідно зазначити, що завдяки зусиллям нашого обкому по організації відпочинку нам було запропоновано великий та різноманітний перелік оздоровчих путівок як дитячих, так і для дорослих, що дало змогу багатьом членам профспілки вибрати для себе доступний відпочинок. Крім оздоровлення на базах відпочинку, влітку 2 рази на місяць нами були організовані одноденні виїзди на море до с. Коблево. На 21 вересня вже запланована оздоровча поїздка до цілющого гейзера з купанням у термальному басейні (м. Гола Пристань Херсонської області). На оздоровчі заходи в основному використовуються кошти з відрахувань 0,3 % від фонду плати праці. Членом комісії із соціального страхування, делегованим профкомом, ведеться суворий облік застрахованих осіб, їх дітей, які потребують санаторно-курортного лікування, оздоровлення в дитячих закладах. Завдяки наполегливості профкому щороку Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності надається до 10 путівок на санаторно-курортне лікування. Так, у 2012 році оздоровлено 7 працівників, а в цьому році – вже 9. Щороку восени централізовано проводиться медичне обстеження працівників.

Профспілкова організація не стоїть осторонь екологічних проблем міста. З метою забезпечення благоустрою, чистоти і порядку в місті Миколаєві щороку весною та восени проводяться місячники з благоустрою та санітарного очищення міста. Велику увагу профком приділяє організації та проведенню культурно-масових, фізкультурних і оздоровчих заходів для працівників та членів їх сімей, організації вечорів відпочинку, вшануванню пенсіонерів. Організовуються туристичні походи. Профком постійно інформує членів профспілки про свою роботу та витрачання коштів на заходи шляхом розміщення інформації на окремій сторінці в корпоративній частині сайту міськвиконкому для працівників. На цій же сторінці кожен член профспілки висловлює свою думку щодо роботи профкому і може надати пропозиції щодо покращення проведення заходів, а також дати оцінку роботі профкому та його голови.

Голова профкому –
Шамаріна Ірина Василівна