ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою президії
Чернігівського обласного комітету
Профспілки працівників держустанов
30 листопада 2012 р., № П-9-10

ПЛАН
роботи обласної організації профспілки працівників держустанов
на 2013 рік

1. Провести пленум обласної організації профспілки

Березень

1.1. Про хід виконання організаціями профспілки рішень ХХУП звітно-виборної конференції обласної організації профспілки працівників державних установ.

Доповідає Петренко М.Г.,
голова обкому профспілки

1.2.Про виконання бюджету обласної організації профспілки за 2012 рік та затвердження профспілкового бюджету на 2013 рік.

Доповідає Демченко Л.М.,
головний бухгалтер обкому профспілки

2.Підготувати та внести на розгляд президії обласної організації профспілки наступні питання:

Березень

2.1.Про роботу профспілкового комітету Чернігівського державного інституту економіки та управління по забезпеченню гарантій трудових прав працівників, здійснення їх соціального захисту, вирішення соціально-побутових питань через систему колективно-договірного регулювання.

2.2. Про виконання профспілкового бюджету обласної організації профспілки за 2012 рік та затвердження бюджету на 2013 рік.

2.3. Про статистичний звіт обласної організації Профспілки працівників державних установ за 2012 рік.

Червень

2.4. Про роботу Варвинської райкому профспілки працівників держустанов з мотивації профспілкового членства, залучення працівників до профспілки шляхом вирішення соціальних питань, організації культурно-масової, спортивної, оздоровчої роботи у трудових колективах

Вересень

2.6.Про підсумки роботи по оздоровленню членів профспілки та їх дітей у 2013 році.

Листопад

2.7. Про роботу Ріпкинського райкому профспілки працівників державних установ по здійсненню контролю за дотриманням законодавства про працю і захисту трудових прав та інтересів членів профспілки.

2.8.Про план роботи на 2014 рік.

3.Організаційна, правова робота:

3.1. З питань організаційної роботи:

- підготувати та подати Центральному комітету статистичний звіт за 2012 рік;

Січень 2013 р.
Бойправ М.В.

- підвести підсумки обласного огляду-конкурсу на кращу профспілкову організацію за 2012 рік;

Лютий 2013р.
Бойправ М.В.

- прийняти участь в обласній та всеукраїнській Спартакіадах держслужбовців;

Червень, вересень 2013 р.
Бойправ М.В., Роззівако Л.В.

- проводити підготовчу роботу та взяти участь у Всеукраїнському конкурсі на кращий колективний договір;

На протязі року
Роззівако Л.В..,
районні, міські, первинні профспілкові організації

- надавати практичну допомогу в організації профспілкової роботи новообраним головам профспілкових комітетів;

На протязі року
Працівники обласної
організації профспілки

- проводити роботу по підготовці матеріалів на представлення до нагородження кращих профактивістів Почесними Грамотами облорганізації та ЦК профспілки, ФПО, ФПУ, нагрудним знаком „Профспілкова відзнака” з нагоди професійних свят і ювілеїв.

На протязі року
Обласна, районні, міські,
первинні профспілкові організації.

- взяти участь у проведенні конкурсів "Кращий державний службовець" та «Приязна адміністрація».

На протязі року
Обласна, районні, міські,
первинні профспілкові організації.

- координувати роботу Молодіжної ради обласної організації профспілки працівників державних установ України На протязі року

Обком профспілки

3.2. З питань соціального діалогу, захисту соціальних та економічних прав і інтересів працюючих:

- брати участь у сесійних засіданнях обласної ради, засіданнях колегії обласної державної адміністрації, правління фонду загальнообов’язкового соціального страхування, спільного представницького органу профспілкових об’єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу;

На протязі року
Голова обласної організації
профспілки

- надати практичну і методичну допомогу профкомам в проведенні колдоговірної роботи в 2013 році.

- подати необхідні матеріали для участі трудового колективу у Всеукраїнському огляді-конкурсі на кращий колдого

1 квартал 2013 року
Міськкоми, райкоми, профкоми

- постійно здійснювати перевірки дотримання законодавства про працю та положень колективних договорів на підприємствах і в організаціях держустанов області;

На протязі року

- прийняти участь у заходах ФПО з нагоди Днів Чорнобильської катастрофи, ветерана, інвалідів, людей похилого віку;

Обласна організація профспілки, райкоми, міськкоми, профкоми

- забезпечувати підготовку і проведення культурно-масових заходів для членів профспілки та їх дітей з нагоди дня захисту дітей, новорічних свят та свята святого Миколая;

На протязі року,
Працівники облорганізації профспілки

- надати практичну допомогу по питаннях формування та використання коштів профбюджету в профорганізаціях держустанов, які несвоєчасно перераховують членські профспілкові внески;

На протязі року
Демченко Л.М., ревкомісія облорганізації

- забезпечити участь профактиву працівників державних установ при проведенні навчання у районах і містах області;

На протязі року
Бойправ М.В.,
райкоми, міськкоми

3.3. З питань організації оздоровлення членів профспілки та їх дітей:

-довести до первинних профспілкових організацій інформацію про підсумки оздоровлення членів профспілки та їх дітей у 2012 році та організацію оздоровчої кампанії у 2013 році;

Січень 2013 року
Бойправ М.В., Роззівако Л.В.

- підготувати угоди щодо оздоровлення дорослих та дітей у літній період 2013 року з відповідними оздоровчими закладами;

Квітень-травень 2013 року
Бойправ М.В., Роззівако Л.В.

- забезпечити вирішення організаційних питань щодо оздоровлення членів профспілки, членів їх сімей та дітей у 2013 році;

На протязі оздоровчого періоду
Бойправ М.В., Роззівако Л.В.

- підготувати та подати необхідні матеріали для участі у Всеукраїнському огляді роботи профспілкових організацій на кращу організацію оздоровлення і відпочинку дітей влітку 2013 року;

Серпень 2013 року
Бойправ М.В.

- узагальнити інформацію про підсумки оздоровлення членів профспілки та членів їх сімей у 2013 році та внести її на розгляд президії обласної організації профспілки;

Серпень-вересень 2013 року
Бойправ М.В., Роззівако Л.В..,
Демченко Л.М.

4.Навчання профспілкових працівників та активістів:

4.1.Навчання голів районних, первинних організацій профспілки, профорганізаторами та бухгалтерами первинних профспілкових організацій (за окремим визначенням) разом з навчально-методичним центром, з питань:


- основні напрямки діяльності первинних, районних, міських профспілкових організацій, планування їх роботи;
- організаційна та інформаційна робота, діловодство в профспілковій організації;
- організація оздоровлення членів профспілки та членів їх сімей;
- про роботу профорганізацій по захисту членів профспілки;
- про укладання та виконання регіональних угод і колективних договорів районними, міськими, первинними профспілковими організаціями;
- бухгалтерський облік у профспілкових організаціях.

Березень, листопад 2013 р.
Апарат обкому профспілки.

4.2.Провести семінари з головами районних, міських профспілкових організацій з питань:

- здійснення профспілками громадського контролю за додержанням законодавства про працю;

Березень 2013 р.
Апарат обкому профспілки

- організація оздоровлення членів профспілки та членів їх сімей;

Травень 2013 р.
Апарат обкому профспілки

- підведення підсумків по оздоровленню членів профспілки та членів їх сімей;

Вересень 2013 р.
Апарат обкому профспілки

- про підведення підсумків роботи обласної, районних, міських, первинних профспілкових організацій профспілки працівників державних установ області за 2013 рік.

Грудень 2013 р.
Обласна, районні, міські, первинні профспілкові організації.

4.3.Семінар з головами профспілкових комітетів, профорганізаторами м. Чернігова (за окремим планом).