back

Продовжено конкурс інвестиційних проєктів та програм, що можуть реалізуватися за кошти ДФРР у 2021 році

01 січня 1970

До уваги голів райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) голів, органів місцевого самоврядування, та об’єднаних територіальних громад!

Регіональна конкурсна комісія з оцінки та забезпечення проведення відбору інвестиційних програм та проєктів, що можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку в Чернігівській області, продовжує конкурс інвестиційних програм на 2021 рік.

Проведення Конкурсу передбачено Бюджетним Кодексом України, Законом України «Про засади державної регіональної політики», постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 №196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами), Наказом Мінрегіону від 24.05.2015 № 80 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами) та іншими нормативно-законодавчими актами.

Інвестиційні програми і проєкти, що передбачають здійснення заходів з енергозбереження будинків і споруд, повинні бути розроблені відповідно до державних будівельних норм і стандартів та забезпечувати комплексний підхід та максимальну енергоефективність від їх реалізації.

Умови спрямування коштів Державного фонду регіонального розвитку — фінансування інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку (у тому числі проєктів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним Стратегією сталого розвитку Чернігівської області до 2027 року та Плану заходів з реалізації у 2021–2023 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року.

Перелік технічних завдань на конкурс інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів ДФРР у 2021 році можливо переглянути за посиланням.

Основними умовами конкурсного відбору регіональною комісією інвестиційних програм і проєктів є їх відповідність наступним критеріям:

1) для інвестиційних програм і проєктів, які передбачають будівництво, — наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проєктної документації. Якщо на час подання проєкту проєктну документацію не затверджено, документи подаються протягом п’яти робочих днів після її затвердження;

2) календарний план реалізації становить від одного до трьох років;

3) співфінансування з місцевих бюджетів на рівні не менше 10%;

4) спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються бюджетні кошти, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів;

5) загальна кошторисна вартість проєктів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) — понад 5 мільйонів гривень, а для інших проєктів — більше одного мільйона гривень.

Замовники будівництва повинні забезпечити під час розроблення проєктної документації для реалізації інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що пов’язані з будівництвом (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) обов’язкове врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Для участі у відборі проєктів, що будуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР, заявникам необхідно зареєструватися та подати проєкт на новому Порталі Державного фонду регіонального розвитку.

Подання проєктів  для участі у конкурсному відборі продовжено до 22 березня 2020 року включно.

Контактна інформація: Департамент розвитку економіки та сільського господарства Чернігівської облдержадміністрації (вул. Шевченка, 7, 3-й поверх, каб. 34).

Регіональний адміністратор – Понуренко Олександр Олексійович.

Телефони для довідок: (0462) 675-648, (067) 99-00-747.