back

21 червня 2012

Сектор судової роботи та міжнародного співробітництва

 • Основними завданнями сектору є:
  • представництво інтересів Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області в судах України;
  • представництво за дорученням Міністерства юстиції України інтересів Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України в судах України, підготовка матеріалів до розгляду цих справ;
  • захист інтересів іноземних осіб в судах України відповідно до Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, за дорученням Мін’юсту України;
  • організація взаємодії судів та інших органів державної влади у цивільних та кримінальних справах із компетентними органами іноземних держав на підставі законів, міжнародних договорів України; забезпечення виконання положень міжнародних договорів України про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах;
  • здійснення контролю за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ;
  • виконання доручень Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини та Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини щодо вивчення фактів, збирання доказів, надіслання копій матеріалів у справах, що перебувають у провадженні Європейського суду з прав людини, а також іншої інформації, необхідної для забезпечення діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.
  Сектор відповідно до покладених на нього завдань:
  • організовує діяльність щодо представництва інтересів Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області в судах України;
  • за дорученням Мін'юсту представляє в межах своєї компетенції інтереси Кабінету Міністрів України, Мін'юсту під час розгляду справ у судах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, готує матеріали до розгляду цих справ;
  • організовує взаємодію судів та інших органів державної влади у цивільних та кримінальних справах із компетентними органами іноземних держав на підставі законів, міжнародних договорів України; забезпечує виконання положень міжнародних договорів України про правову допомогу та правові відносини у сімейних, цивільних та кримінальних справах;
  • забезпечує судовий захист прав та інтересів заявників у судах України у випадках, встановлених Конвенцією про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей;
  • проводить перевірки діяльності атестованих судових експертів, що не працюють у державних експертних установах;
  • здійснює узагальнення та аналіз матеріалів про результати виконання доручень щодо представництва інтересів в судах;
  • за дорученням Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини та Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини вивчає факти, збирає докази та надсилає до Міністерства юстиції України копії матеріалів у справах, що перебувають у проваджені Європейського суду з прав людини, а також іншу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини;
  • розглядає звернення, запити, пропозиції, заяви фізичних та юридичних осіб, віднесені до його компетенції;
  • виконує доручення начальника Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області;
  • здійснює інші функції, які випливають із законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України та начальника Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області.
   

  Склад сектору судової роботи та міжнародного співробітництва:

  Посада Прізвище, ім’я, по батькові Телефон та електронна пошта
  Завідувач Сектору Зенченко
  Наталія Вікторівна
  (0462) 775 188
  predstvsudah@cn.minjust.gov.ua
  Головний спеціаліст Глазова-Конащук
  Анна Віталіївна
  (0462) 775 188
  Головний спеціаліст з питань забезпечення діяльності Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Шетеля
  Лілія Ігорівна
  (0462) 775 188
  l.shetelia@cn.minjust.gov.ua