Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://rpadm.cg.gov.ua/old

21 березня 2017


Згідно з розпорядженням Президента України від 22 березня 2019 року № 35/2019-рп
ПОЛЯКА Геннадія Вікторовича призначено
головою Ріпкинської районної державної адміністрації Чернігівської області.

Поляк Геннадій Вікторович народився 25 червня 1972 року у с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області.

Після закінчення Інституту Прикордонних військ України з 1990 по 2007 роки служив у Державній прикордонній службі України, зокрема, і у Ріпкинському районі.

З 2007 по 2013 роки обіймав посаду голови Правління закритого акціонерного товариства "Насіння Чернігівщини".

З листопада 2013 по березень 2019 року очолював Державне підприємство Дослідне господарство "Чернігівське" Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України.

* * *

Голова Ріпкинської районної державної адміністрації

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації» очолює Ріпкинську районну державну адміністрацію, формує і здійснює керівництво її діяльністю, забезпечує виконання покладених на адміністрацію завдань і здійснення нею своїх повноважень.

Забезпечує на території району дотримання Конституції України, законів України, виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Представляє Ріпкинську районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Інформує голову Чернігівської обласної державної адміністрації та щорічно звітує перед ним про виконання районною державною адміністрацією покладених на неї повноважень, а також про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне та інше становище району.

Забезпечує взаємодію районної державної адміністрації з районною радою у процесі поточної діяльності.

Призначає на посади та звільняє з посад першого заступника, заступника голови, керівника апарату та начальників управлінь районної державної адміністрації відповідно до статей 10, 11 та 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

Затверджує положення про апарат районної державної адміністрації, визначає його структуру.

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації або уповноважує на це своїх заступників.

Погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції.

У межах затверджених бюджетів виступає розпорядником коштів Ріпкинської районної державної адміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням.

Регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на Ріпкинську районну державну адміністрацію.

Утворює для сприяння здійсненню повноважень Ріпкинської районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад.

Забезпечує реалізацію повноважень місцевого самоврядування, які делегуються Ріпкинській районній державній адміністрації Ріпкинською районною радою, а також інших наданих повноважень.

Звітує перед Ріпкинською районною радою з питань виконання Програми економічного і соціального розвитку району.

Щорічно виступає з публічним звітом про підсумки діяльності районної державної адміністрації за участю представників громадськості, засобів масової інформації.

Здійснює безпосереднє керівництво правовим забезпеченням діяльності районної державної адміністрації; реалізацією заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації на території району.

Координує діяльність першого заступника, заступника, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, взаємодіє з органами влади і управління вищого рівня, органами місцевого самоврядування.

Забезпечує взаємодію з органами прокуратури при здійсненні повноважень районної державної адміністрації у сфері управління.

Здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці.

Спрямовує і координує діяльність Ріпкинського відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області та міжрайонного відділення Служби безпеки України в Чернігівській області, забезпечує взаємодію районної державної адміністрації з районним судом та правоохоронними органами району.

Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

В межах своїх повноважень видає розпорядження.