Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://rpadm.cg.gov.ua/old

07 травня 2015

Мобілізація та обов’язки військовозобов’язаних

Військова служба за контрактом.

Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час мобілізації” від 20.05.2014 № 1275-VІІ, у тому числі – до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” (набрав чинності 09 червня 2014 року) внесено зміни щодо:
1. Розширення можливостей кандидатів щодо вибору термінів на які можливо укладати контракт (у тому числі короткостроковий контракт).
2. Спрощення порядку прийняття громадян на військову службу за контрактом під час дії особливого періоду;
3. Розширення кола громадян, які можуть прийматися на військову службу за контрактом.

Зокрема передбачено:
1. Можливість укладання під час дії особливого періоду у всіх військових частинах (установах) короткострокового контракту, тобто строк дії контракту у пункті третьому Контракту про проходження військової служби викладається зі змістом: “до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію;
2. Можливість укладання контракту з громадянами (військовослужбовцями), під час дії особливого періоду, без проведення спеціальної перевірки, тобто командир військової частини (військовий комісар) у ході відбору відправляє необхідні запити до установ (відомств) з метою проведення спеціальної перевірки, але має право підписати контракт не чекаючи офіційного надходження результатів спеціальної перевірки, що дозволяє скоротити термін проведення процедури відбору, оформлення документів та підписання контракту;
3. Можливість здійснювати відбір з числа громадян призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову середню освіту, крім того військовослужбовці рядового складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації; військовослужбовці рядового складу, які проходять строкову військову службу; військовозобов’язані, резервісти, які не мають військових звань сержантського, старшинського і офіцерського складу та жінки з відповідною освітою віком від 18 до 40 років.

Крім того, щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців за контрактом (від 2 500 грн. та більше) вище ніж у військовослужбовців строкової військової служби. Військовослужбовці за контрактом мають можливість вільного пересування за межами військової частини у позаслужбовий час (казармений стан – для військовослужбовців строкової служби).

У разі продовження військової служби за контрактом перевагами є:
• гарантоване підвищення щомісячного грошового забезпечення у ході просування по службі;
• значно вищий ніж у цивільному секторі розмір пенсійного забезпечення та можливість його отримання за вислугою років (а не при досягненні пенсійного віку);
• регламентований робочий тиждень з двома вихідними днями (крім занять з бойової готовності та чергувань);
• можливість отримання вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” у ВВНЗ за рахунок держави без відриву від служби;
• участь у міжнародних миротворчих операціях за кордоном.

Військова служба у резерві Збройних Сил України.

Відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” громадяни України в добровільному порядку можуть проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України або інших військових формуваннях.

Резервісти проходять службу шляхом залучення на навчальні збори у військових частинах під час практичних заходів бойової підготовки. Службу у військовому резерві проходять громадяни України, придатні до військової служби за станом здоров’я, які не досягли граничного віку перебування у запасі, здатні з урахуванням місця проживання (перебування), професійних і моральних якостей до проходження служби у військовому резерві.

Резервіст проходить службу у військовому резерві на підставі контракту, який укладає з державою в особі командира військової частини. Перший контракт з резервістами укладається строком на 3-5 років. Після закінчення строку дії першого контракту строк служби у військовому резерві може бути щоразу продовжений на 3-5 років до досягнення громадянином граничного віку перебування у військовому резерві.

Резервіст проходить підготовку у своєму підрозділі на посаді згідно з контрактом та залучається до участі в усіх найбільш значущих заходах бойової підготовки (бойові стрільби, тактичні навчання і т. ін.). При цьому терміни проведення зборів командир військової частини заздалегідь узгоджує з резервістом та його роботодавцем. Система привілеїв та пільг

Резервіст забезпечується безкоштовно військовою формою одягу з передбаченими для військовослужбовців знаками розрізнення, що свідчать про їх належність до резервістів; харчуванням та проживанням у військових частинах під час виконання обов’язків служби у військовому резерві; медичним обслуговуванням у закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України під час виконання обов’язків служби у військовому резерві.

Резервісту компенсується середньомісячна заробітна плата за той час, що він перебував у військовій частині під час виконання ним обов’язків служби у військовому резерві; вартість проїзду до військової частини та в зворотному напрямку.

Резервісту виплачується грошова винагорода в кінці року, розмір якої залежить від військового звання; грошова виплата із розрахунку до двох мінімальних заробітних плат на місяць за рахунок коштів передбачених у Державному бюджеті України; якщо він тимчасово не працює та перебуває на обліку в Державному центрі зайнятості — мінімальна заробітна платня за весь період перебування у військовій частині; добові за кожен день перебування у військовій частині.

Резервісту гарантується збереження місця роботи, а також займаної посади та середньої заробітної плати на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування і форм власності.

Резервіст має можливість отримати відстрочку від призову на строкову військову службу (для громадян призовного віку); звільнитись від призову на строкову військову службу коли виконає обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів; просуватися по службі; отримувати чергові військові звання; підвищувати кваліфікацію, отримати нову військово-облікову спеціальність; під час виконання обов’язків служби у військовому резерві користуватись всім переліком соціальних гарантій та пільг, якими користуються військовослужбовці.


Контактний телефон 2-14-80


Військовий комісар